Kissena Classic 1

kissena-classic-velodrome.jpg

kissena-classic-broken-collar-bone.jpg

kissena-classic-crouched.jpg

Kissena Classic sponsored by Fixed Magazine. Kissena Park Velodrome. Flushing, Queens, New York.

See Kissena Classic 2.

Comments Off on Kissena Classic 1
Posted on May 23rd, 2005